2020-04-08, 20:14

Atspausdinta iš:
http://maps.lt/lt/apie/autorines

Autorinės teisės


Maps.lt interneto svetainės ir (ar) visų joje esančių žemėlapių, tekstinės informacijos ir grafinių atvaizdų, vizualizacijų, kodų, kito turinio autorinės ir nuosavybės teisės priklauso bendrovei UAB „HNIT-BALTIC", kuri yra tokios informacijos savininkas (toliau - Savininkas) (www.hnit-baltic.lt) arba šiomis teisėmis teisėtai naudojasi.

Maps.lt interneto svetainėje publikuojamų žemėlapių ir kito turinio, kūrimui naudotos informacijos autorių teisių turėtojai (toliau - Tiekėjai) yra:

Publikuojamų skaitmeninių žemėlapių ir kitų duomenų autorinės teisės priklauso jų Tiekėjams (Savininkui) ir apsaugotos licencinėmis sutartimis, LR įstatymais bei tarptautiniais susitarimais. Konkrečių duomenų rinkinių Tiekėjai nurodyti metaduomenyse. Bet koks publikuojamų maps.lt žemėlapių ir (ar) kito turinio kopijavimas, siekimas kopijuoti ar kitaip panaudoti, nei tai nustatyta maps.lt svetainėje, yra neteisėtas ir draudžiamas.

Maps.lt interneto svetainę, joje esančius žemėlapius ir (ar) kitą turinį kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur galima naudoti tik gavus išankstinį rašytinį Savininko sutikimą. Gavus leidimą iš Savininko, naudojant maps.lt  interneto svetainę, joje esančius žemėlapius ir (ar) kitą turinį būtina vadovautis šiomis taisyklėmis:

Jei aiškiai nėra nurodyta kitaip, maps.lt  interneto svetainė, joje esantys žemėlapiai, kita informacija yra skirta tik asmeniniam naudojimui ir gali būti naudojami tik informaciniais, nekomerciniais ir asmeniniais tikslais be teisės ją platinti, atgaminti ar naudoti komerciniais tikslais. Komerciniais tikslais maps.lt interneto svetainė, joje esantys žemėlapiai, kita informacija gali būti naudojami tik gavus išankstinį raštišką Savininko sutikimą.

Naudotojams yra leidžiamas maps.lt interneto svetainės, joje esančių žemėlapių ir (ar) kitos autorinės informacijos netiražinis spausdinimas asmeniniam, nekomerciniam naudojimui.

Maps.lt interneto svetainės ir (ar) visų joje esančių žemėlapių bei kitos informacijos naudotojai maps.lt paslaugomis privalo naudotis teisėtai, pagal interneto svetainėje nustatytas sąlygas ir tvarką bei nepažeidžiant autorių ir (ar) kitų intelektinės nuosavybės teisių. Naudotojams yra draudžiama:

maps.lt®  bei logotipo prekinis ženklas yra UAB "HNIT-BALTIC" (www.hnit-baltic.lt) registruota nuosavybė ir saugoma įstatymų.

Esri® bei logotipo prekiniai ženklai yra "Environmental Systems Research Institute, Inc." (www.esri.com) registruota nuosavybė ir saugoma įstatymų.

Draudžiama be atskiro raštiško susitarimo su Savininku  naudoti Savininko prekės ženklus, paslaugų ar prekių prekės ženklų ir logotipus, skiriamuosius prekės ženklo požymius. Visos Savininko intelektinės nuosavybės teisės priklauso Savininkui nesvarbu ar jos registruotos ar ne, nesvarbu kurioje šalyje yra ir veikia naudotojas. Bet koks neteisėtas šių prekinių ženklų panaudojimas užtraukia atsakomybę pagal LR įstatymus bei tarptautines konvencijas.

Savininkas siekia, kad paslaugos bus visada pasiekiamos, veiks kokybiškai, saugiai ir patikimai, maps.lt interneto svetainėje pateikiama informacija būtų tiksli, patikima ir atnaujinta. Nors pateikiama informacija gaunama iš patikimų šaltinių, tačiau klaidų ir netikslumų gali pasitaikyti. Savininkas neprisiima atsakomybės už klaidingą informaciją, netikslumus bei informacijos naudojimo pasekmes ar dėl to tiesiogiai ar netiesiogiai patirtą žalą. Informacija pateikiama taip, kaip nurodyta, ir tokia, kokia yra, be garantijų dėl jos išsamumo, tikslumo, tinkamumo ar teisingumo. Naudojantis maps.lt interneto svetainės duomenimis realiai gauta informacija gali skirtis nuo atvaizduotos žemėlapyje, todėl naudotojui derėtų atkreipti dėmesį į aplinką ir vadovautis joje realiai esančiais ženklais bei nuorodomis.


 

© 2001-2019 UAB "Hnit-Baltic". Visos teisės saugomos.