2020-04-08, 21:27

Atspausdinta iš:
https://maps.lt/lt/paslaugos/taisykles

Paslaugų naudojimo taisyklės


Norint naudotis maps.lt nemokamomis paslaugomis reikia laikytis žemiau pateiktų taisyklių bei atskiroms paslaugoms taikomų taisyklių ar apribojimų, nurodytų maps.lt svetainėje.

1. Vartotojas įsipareigoja

1.1.  Suteikti teisingą ir nepasenusią informaciją apie save.

1.2.  Nenaudoti sistemos, jei tai prieštarauja įstatymams.

1.3.  Nenaudoti sistemos kitaip nei nurodyta maps.lt svetainėje.

1.4.  Puslapyje, kuriame naudojamos nemokamos Maps.lt paslaugos paskelbti grafinį Maps.lt elementą (grafinio elemento techniniai parametrai derinami atskirai) arba formuojant dinamišką nuorodą į Maps.lt svetainę, į nuorodos antraštę įtraukti tekstą „Maps.lt".

1.5.  Vartotojas atsako už visus veiksmus, atliktus naudojantis maps.lt nemokamomis paslaugomis.

1.6.  Vartotojas visiškai atsako už pateiktą informaciją, kuri tampa viešai prieinama maps.lt svetainėje.

1.7.  Vartotojas neturi teisės atskleisi žinių ar informacijos apie kitos šalies verslo praktiką, metodus, taisykles ar kitą informaciją, kurią Vartotojas galėjo sužinoti naudojantis Paslaugomis ir jeigu ši informacija nėra viešai skelbta.

2. maps.lt svetainės savininkas įsipareigoja

2.1.  Užtikrinti gautos informacijos apie vartotoją konfidencialumą ir jos neplatinti.

3. maps.lt svetainės teisės

3.1.  maps.lt svetainės savininkas gali keisti sistemos naudojimo taisykles be atskiro pranešimo apie tai;

3.2.  maps.lt svetainės savininkas gali panaikinti vartotojo prisijungimo vardą, jei jo savininkas nusižengė maps.lt naudojimo taisyklėms.

3.3.  maps.lt svetainės savininkas gali panaikinti vartotojo prisijungimo vardą, jei paslauga nesinaudojama daugiau nei 90 dienų.

3.4.  maps.lt neprisiima atsakomybės dėl vartotojo patirtų nuostolių ar kitokios žalos naudojantis maps.lt nemokamomis paslaugomis, laikino sistemos neveikimo ar visiško nemokamų paslaugų teikimo nutraukimo atveju.

4. Autorinės teisės

4.1.  Visos maps.lt svetainės autorinės ir nuosavybės teisės priklauso UAB "HNIT-BALTIC". Maps.lt paslaugos apimtyje teikiama informacija yra skirta tik jos parodymui Vartotojo Interneto svetainėse ir šios informacijos bei žemėlapių dizaino visos autorinės turtinės ir neturtinės teisės priklauso UAB "HNIT-BALTIC". Publikuojamų skaitmeninių žemėlapių ir duomenų autorinės teisės priklauso jų tiekėjams (trečiosioms šalims) arba UAB "HNIT-BALTIC" ir yra apsaugotos LR įstatymais, bei licencinėmis sutartimis. Konkrečių duomenų rinkinių tiekėjai yra žinomi UAB "HNIT-BALTIC". Žemėlapių ar duomenų autorinių teisių turėtojai nurodomi publikuojamuose maps.lt paslaugos žemėlapiuose. Bet koks publikuojamų maps.lt žemėlapių kopijavimas, siekimas juos kopijuoti ar kitaip panaudoti, nei tai nustatyta maps.lt paslaugų naudojimo taisyklėse ar sutartyse be UAB "HNIT-BALTIC" raštiško sutikimo yra neteisėtas. UAB "HNIT-BALTIC" siekia, kad svetainėje pateikiama informacija būtų tiksli, patikima ir atnaujinta, tačiau klaidų ir netikslumų gali pasitaikyti. UAB "HNIT-BALTIC" neprisiima atsakomybės už klaidingą informaciją, netikslumus, bei informacijos naudojimo pasekmes ar dėl to tiesiogiai ar netiesiogiai patirtą žalą. Informacija pateikiama taip, kaip nurodyta, ir tokia, kokia yra, be garantijų dėl jos išsamumo, tikslumo, tinkamumo ar teisingumo.


 

© 2001-2019 UAB "Hnit-Baltic". Visos teisės saugomos.